PROJEKTY

Celoštátny festival detských folklórnych súborov Eszterlánc

Trojdňový festival je jediným celoslovenským podujatím detských folklórnych súborov na Slovensku. Od roku 2000 sa konal každý druhý rok, tradične vo Fiľakove, s účasťou najlepších maďarských detských folklórnych skupín na Slovensku. Od roku 2016 sa organizuje ročne.


Tanečná Antológia 

Tanečná Antológia je jedinou celoštátnou prehliadkou maďarských dospelých folklórnych súborov na Slovensku. Viac než 20 rokov sa koná každý druhý rok, od roku 2016 sa organizuje ročne.


Súťaž sólistov "Deákos" 

Súťaž sólistov "Deákos" je celoštátnou súťažou dospelých sólistov a tanečných párov, ktorá sa s účasťou tých najlepších uskutoční každý rok.


Sympózium ľudového tanca a ľudovej hudby 

Sympózium ľudového tanca a ľudovej hudby je 3 až 5 dňový intenzívny vzdelávací kurz v oblasti tradičného ľudového tanca a ľudovej hudby pre aktívnych tanečníkov, hudobníkov a vedúcich tanečných súborov, ale aj milovníkov folklóru každého veku.