PROJEKTY V ROKU 2017


Podujatie sa uskutoční od 15. 9. 2017 do 17. 9. 2017 vo Fiľakove, s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Kultúra národnostných menšín 2017.Podujatie sa uskotoční  od 21-22. 11. 2017 v Komárne,  s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Kultúra národnostných menšín 2017.


Podujatie sa uskotoční 19. 11. 2017 v Bratislave, v rámci VII. Medzinárodného sympózia ľudového tanca a ľudovej hudby, s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Kultúra národnostných menšín 2017.Podujatie sa uskotoční od 16. 11. 2017 do 19. 11. 2017 v Bratislave, s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Kultúra národnostných menšín 2017.