PROJEKTY V ROKU 2016


Podujatie sa uskutočnilo od 29. 9. 2016 do 1. 10. 2016 vo Fiľakove, s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Kultúra národnostných menšín 2016.    Podujatie sa uskotočnilo spolu so Súťažom sólistov Deákos v Komárne od 25. 11. 2016 do 27. 11. 2016, s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Kultúra národnostných menšín 2016.    Podujatie sa uskotočnilo od 20. 11. 2016 do 25. 11. 2016 v Bratislave s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Kultúra národnostných menšín 2016.


S podporou Dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – Kultúrne poukazy 2016 sa uskutočnili 2 výchovno-vzdelávacie predstavenia pre deti a mládež, ktorých sa zúčastnilo 268 detí a pedagógov.