PROJEKTY V ROKU 2015

KULTÚRNE POUKAZY 2015

S podporou Dotačného systému Ministerstva kultúry SR - Kultúrne poukazy 2015 sa uskutočnilo 6 výchovno-vzdelávacích tanečných predstavení Tanečného divadla Ifjú Szivek, s názvom Kukučie vajíčko, na ktorých sa zúčastnilo 805 detí a pedagógov.

Fotogaléria

PODUJATIA FINANČNE PODPORILO

NÁŠ PARTNER