PROJEKTY V ROKU 2014

S podporou Dotačného systému Ministerstva kultúry SR - Kultúrne poukazy 2014 sa uskutočnilo 23 výchovno-vzdelávacích tanečných predstavení Tanečného divadla Ifjú Szivek, s názvom Kukučie vajíčko, ktorých sa zúčastnilo 5 161 detí a pedagógov.


V. Medzinárodné sympózium ľudového tanca a ľudovej hudby

– STRÁNKA SA UPRAVUJE –