O NÁS

Fond kultúry n.f.

Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory národnostných menšín. Najmä na:

  • podporu materiálno-technického zabezpečenia kultúrnych podujatí
  • podporu organizácie kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí (festivaly, prehliadky, sympóziá, výstavy, školenia, tréningy, výmenné podujatia).
  • podporu filmového a zvukového archívu zozbieraných materiálov

Fond kultúry n.f. podporuje aktivity a podujatia najmä v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Je organizátorom viacerých celoslovenských festivalov pre predstaviteľov maďarského, dospelého a detského amatérskeho folklórneho hnutia, ako aj výchovno vzdelávacích programov a podujatí pre deti, mládež, aj dospelých.

Tradičná kultúra

Fond kultúry n.f. je organizátorom troch celoslovenských festivalov maďarov žijúcich na Slovensku v oblasti tradičného ľudového tanca a hudby – Celoštátny festival detských folklórnych súborov Eszterlánc; Tanečná Antológia, Celoštátny festival folklórnych súborov; a Súťaž sólistov "Deákos".

Vzdelávanie

Medzinárodné sympózium ľudového tanca a ľudovej hudby dáva možnosť vzdelávať sa v oblasti tradičného ľudového tanca a hudby aktívnym tanečníkom a hudobníkom, ale aj začiatočníkom.

Deti a mládež

Kladieme dôraz na podporu vzdelávacích aktivít pre deti a mládež. Sme organizátorom Celoštátneho festivalu detských folklórnych súborov Eszterlánc. Organizujeme výchovno vzdelávacie koncerty pre študentov a škôlkárov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry.

Divadlo

Podporujeme divadelné aktivity domácich umelcov a kolektívov na Slovensku, ale aj v zahraničí. Taktiež podporujeme aktivity v oblasti vzdelávania detí a mládeže v oblasti divadla.