KONTAKT

Kontakté údaje

Názov
Fond kultúry n.f.

Sídlo
Dostojevského rad 2550/19
811 09 Bratislava

Telefón
+421 903 716 137

E-mail
fondkultury.nf@gmail.com

IČO
45737827

DIČ
2023746384

IBAN
SK38 1100 0000 0029 2886 9618

Zapísané v registry neinvestičných fondov pod číslom
OVVS-5552/212/2012-NF