PODPORTE NÁS

Fond kultúry n.f. je nezisková organizácia, ktorá združuje finančné prostriedky na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory národnostných menšín.

Uchádzame sa o podporu našich projektov vo viacerých grantových systémoch ale naša činnosť by nemohla byť úspešná bez podpory ľudí, ktorým na kultúre a zachovaní kultúrnych hodnôt záleží.

Všetky Vaše dary a príspevky si veľmi ceníme a využijeme v prospech naozaj vzácnych cieľov. 


Podporte našu činnosť s 2 % Vašej dane


Postup pre poukázanie 2% dane pre Fond kultúry n.f.:

 1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (požiadajte, aj keď ste nestihli dodržať termín)
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali
 4. Na základe Potvrdenia vyplňte Vyhlásenie (stiahnite si tlačivo na konci tejto stránky)
  a) údaje Fondu kultúry n.f.
          Fond kultúry n.f.
          Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava
          IČO: 45737827
          neinvestičný fond
  b) sumu, ktorú chcete poukázať
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska
  * Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti