KULTÚRNE POUKAZY 2016

Tanečné divadlo Ifjú Szivek – Kukučie vajíčko

S podporou Dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – Kultúrne poukazy 2016 sa uskutočili 2 výchovno-vzdelávacie predstavenia pre deti a mládež Tanečného divadla Ifjú Szivek s názvom Kukučie vajíčko, ktorých sa zúčastnilo 268 detí a pedagógov..

Galéria


PODUJATIA FINANČNE PODPORILO

NÁŠ PARTNER